Thứ hai ngày 09 / 12 / 2019
Tìm kiếm Bất Động Sản


Liên kết website
Tiêu đề Khu vực DTMB (m2) DTSD (m2) Giá Ngày đăng
Bán nhà trong ngõ đường Đằng Hải, DTMB 67m2 ( 5,5 x 12,2 ) x 3 tầng Hải Phòng 67 210 1.800.000.000 02/12/2019
Bán nhà trong ngõ đường Đồng Thiện, DTMB 47m2 Hải Phòng 47 141 1.680.000.000 02/12/2019
Bán đất khu TĐC Sao Sáng, DTMB 40m2 Hải Phòng 40 40 1.400.000.000 02/12/2019
Bán nhà mặt ngõ đường Tô Hiệu, DTMB 42m2 Hải Phòng 42 200 3.200.000.000 29/10/2019
Bán nhà mặt đường Lê Lai, DTMB 64m2 ( 4 x 16 ) x 2,5 tầng Hải Phòng 64 120 4.850.000.000 28/10/2019
Bán đất ở lô 17 Thành ủy Lê Hồng Phong DTMB 81m2 Hải Phòng 81 81 2.870.000.000 23/10/2019
Bán nhà mặt đường Thư Trung 1, DTMB 90m2 ( 4,5 x 20 ) x 3 tầng Hải Phòng 90 270 3.200.000.000 07/12/2019
Bán nhà mặt ngõ đường Văn Cao, DTMB 74,5m2 ( 4 x 18,6 ) x 3,5 tầng Hải Phòng 74 120 2.650.000.000 07/12/2019
Bán nhà trong ngõ đường Đà Nẵng, DTMB 48,5m2 ( 5,5 x 8,8 ) x 4 tầng Hải Phòng 48 200 2.450.000.000 07/12/2019
Bán đất mặt ngõ khu Nam Hải, DTMB 53,5m2 ( 4,3 x 12,5 ) Hải Phòng 53 53 722.000.000 07/12/2019
Bán nhà trong ngõ đường Mai Trung Thứ, DTMB 46m2 ( 4,2 x 11 ) x 3 tầng Hải Phòng 46 150 1.900.000.000 07/12/2019
Bán nhà trong ngõ đường Trần Nguyên Hãn, DTMB 36m2 ( 3,5 x 10,3 ) x 2,5 tầng Hải Phòng 36 90 1.200.000.000 07/12/2019
Bán nhà trong ngõ đường Phạm Hữu Điều, DTMB 79m2 ( 4,6 x 17,2 ) Hải Phòng 79 79 3.150.000.000 07/12/2019
Bán nhà trong ngõ đường An Đà, DTMB 45,5m2 ( 4 x 12 ) x 2 tầng Hải Phòng 45 45 980.000.000 05/12/2019
Bán nhà mặt ngõ Đằng Hải, DTMB 54m2 ( 4 x 14 ) x 3 tầng Hải Phòng 54 155 1.520.000.000 05/12/2019
Bán nhà mặt ngõ Đằng Hải, DTMB 54m2 ( 4,5 x 12 ) x 4 tầng Hải Phòng 54 200 2.350.000.000 05/12/2019
Bán nhà mặt ngõ đường Văn Cao, DTMB 60m2 Hải Phòng 60 240 3.800.000.000 05/12/2019
Bán nhà trong ngõ đường Hàng Kênh, DTMB 35m2 Hải Phòng 35 105 2.150.000.000 05/12/2019
Bán nhà trong ngõ đường Đình Đông, DTMB 57m2 Hải Phòng 57 228 2.800.000.000 05/12/2019
Bán nhà trong ngõ đường Nguyễn Hữu Tuệ DTMB 38m2 Hải Phòng 38 95 1.200.000.000 05/12/2019
Bán nhà khu TĐC Đồng Cái Hòm, DTMB 66m2 Hải Phòng 66 330 6.500.000.000 04/12/2019
Bán nhà mặt ngõ đường Lâm Tường, DTMB 80m2 Hải Phòng 80 320 2.850.000.000 04/12/2019
Bán nhà trong ngõ đường Văn Cao, DTMB 40m2 ( 4,13 x 9,7 ) x 3,5 tầng Hải Phòng 40 125 1.550.000.000 04/12/2019
Bán nhà trong ngõ đường An Đà, DTMB 42-44m2 ( 3,5-4 x 11-12 ) x 3 tầng Hải Phòng 42 120 1.750.000.000 04/12/2019
Bán lô đất trong ngõ đường Thư Trung DTMB 90m2 Hải Phòng 90 90 1.930.000.000 04/12/2019
n nhà trong ngõ đường Đà Nẵng, DTMB 42-44m2 ( 3,5-4 x 11-12 ) x 3 tầng Hải Phòng 42 120 1.450.000.000 04/12/2019
Bán nhà trong ngõ đường Trần Nguyên Hãn, DTMB 58m2 ( Hải Phòng 58 812 2.600.000.000 04/12/2019
Bán 2 căn đường Lê Lai, DTMB 70m2 ( 4,2 x 16,5 ) x 4 tầng Hải Phòng 70 280 3.000.000.000 04/12/2019
Bán đất mặt ngõ đường Bạch Đằng, DTMB 61,5m2 ( 7,13 x 8,6 ) Hải Phòng 61 61 1.300.000.000 04/12/2019
Bán nhà trong ngõ đường Đằng Hải DTMB 45m2 Hải Phòng 45 135 1.600.000.000 04/12/2019
Bán nhà trong ngõ đường Văn Cao DTMB 70m2 Hải Phòng 70 200 2.100.000.000 04/12/2019
Bán nhà trong ngõ đường Khúc Thừa Dụ 2, DTMB 50-68m2 ( 4,5 x 14,5 ) x 4 tầng Hải Phòng 50 200 1.800.000.000 03/12/2019
Bán nhà độc lập mặt ngõ đường Đông Khê, DTMB 40,3m2 Hải Phòng 40 80 1.170.000.000 03/12/2019
Bán đất mặt đường Đào Nhuận, DTMB 90m2 Hải Phòng 90 90 3.400.000.000 03/12/2019
Bán nhà độc lập mặt ngõ đường Phủ Thượng Đoạn, DTMB 55m2 Hải Phòng 55 55 2.700.000.000 03/12/2019
 
Liên kết website