Thứ hai ngày 16 / 12 / 2019
Tìm kiếm Bất Động Sản


Liên kết website
Tiêu đề Khu vực DTMB (m2) DTSD (m2) Giá Ngày đăng
Bán nhà trong ngõ đường Hoàng Ngọc Phách DTMB 75m2 Hải Phòng 75 300 1.850.000.000 18/11/2019
Bán nhà mặt đường Ngô Kim Tài, DTMB 94m2 ( 5 x 19 ) x 4 tầng Hải Phòng 94 360 5.000.000.000 16/11/2019
Bán nhà mặt ngõ đường Ngô Gia Tự, DTMB 47m2 ( 4,15 x 11,3) x 4 tầng Hải Phòng 47 0 2.100.000.000 16/11/2019
Bán nhà mặt đường Trung Lực, DTMB 100m2 ( 4,5 x 23,8 ) x 4 tầng Hải Phòng 100 400 7.500.000.000 16/11/2019
Bán nhà mặt ngõ đường Đằng Hải, DTMB 55m2 Hải Phòng 55 165 1.600.000.000 16/11/2019
Bán nhà mặt ngõ đường Đoàn Kết, DTMB 54m2 Hải Phòng 54 162 1.800.000.000 16/11/2019
Bán đất mặt đường Đào Nhuận, DTMB 90m2 ( 4,5 x 20 ) Hải Phòng 90 90 3.250.000.000 16/11/2019
Bán nhà trong ngõ đường Lán Bè DTMB 72m2 Hải Phòng 72 144 2.550.000.000 16/11/2019
Bán nhà trong ngõ đường Lê Lợi DTMB 35m2 Hải Phòng 35 122 1.300.000.000 16/11/2019
Bán nhà mặt đường Nguyễn Bỉnh Khiêm DTMB 90m2 Hải Phòng 90 405 7.000.000.000 16/11/2019
Bán nhà mặt ngõ đường Lán Bè, DTMB 63m2 ( 4 x 15,5 ) x 4 tầng Hải Phòng 63 240 3.370.000.000 15/11/2019
Bán đất mặt ngõ đường Lê Lợi, DTMB 150m2 Hải Phòng 150 150 6.200.000.000 15/11/2019
Bán đất đường Kênh Dương, DTMB 134m2 ( 4,8 x 28 ) Hải Phòng 134 134 2.800.000.000 15/11/2019
Bán nhà mặt ngõ đường Ngô Gia Tự, DTMB 60m2 Hải Phòng 60 240 3.950.000.000 15/11/2019
Bán nhà trong ngõ đường Thiên Lôi DTMB 103m2 Hải Phòng 103 350 4.500.000.000 15/11/2019
Bán nhà mặt ngõ đường Kiều Sơn, DTMB 65,2m2 ( 4 x 16 ) x 3,5 tầng Hải Phòng 65 180 2.100.000.000 15/11/2019
Bán nhà trong ngõ đường Lạch Tray DTMB 43m2 Hải Phòng 43 172 2.250.000.000 15/11/2019
Bán nhà mặt ngõ đường Vòng Vạn Mỹ, DTMB 62m2 ( 4 x 18 ) x 1,5 tầng Hải Phòng 62 93 2.300.000.000 15/11/2019
Bán nhà đẹp trong ngõ đường An Đà DTMB 42m2 Hải Phòng 42 150 2.450.000.000 15/11/2019
Bán đất, lô góc mặt ngõ đường Đằng Hải DTMB 68,2m2 Hải Phòng 68 68 1.500.000.000 15/11/2019
Bán nhà mặt ngõ đường Phương Lưu, DTMB 42m2 ( 4 x 10,2 ) x 3,5 tầng Hải Phòng 42 120 1.500.000.000 15/11/2019
Bán nhà trong ngõ đường Vạn Mỹ DTMB 60m2 Hải Phòng 60 180 2.500.000.000 15/11/2019
Bán 2 lô đất mặt đường Nguyễn Tất Tố, DTMB 92m2 Hải Phòng 92 92 3.542.000.000 14/11/2019
Bán nhà mặt ngõ đường Chùa Hàng, DTMB 60m2 Hải Phòng 60 240 4.600.000.000 14/11/2019
Bán nhà mặt ngõ đường Chùa Vẽ, DTMB 80m2 Hải Phòng 80 320 3.400.000.000 14/11/2019
Bán nhà mặt ngõ đường Chợ Hàng, DTMB 45 m2 Hải Phòng 45 135 1.580.000.000 14/11/2019
Bán nhà mặt đường Phủ Thượng Đoạn, DTMB 100m2 Hải Phòng 100 200 4.500.000.000 14/11/2019
Bán nhà trong ngõ đường Đằng Hải, DTMB 36,6m2 Hải Phòng 36 109 1.200.000.000 13/11/2019
Bán nhà trong ngõ đường Nguyễn Công Hòa, DTMB 50m2 ( 4,5 x 11,5 )x 4 tầng Hải Phòng 50 200 2.100.000.000 13/11/2019
Bán nhà mặt ngõ đường Văn Cao, DTMB 70m2 ( 4,85 x 14,2 )x 3 tầng Hải Phòng 70 210 2.750.000.000 13/11/2019
Bán nhà mặt đường Lô 22 Lê Hồng Phong, DTMB 60m2 Hải Phòng 60 420 9.700.000.000 13/11/2019
Bán nhà mặt ngõ đường Chợ Hàng, DTMB 60m2 ( 3,5 x 17,1 ) x 3 tầng Hải Phòng 60 180 1.850.000.000 13/11/2019
Bán nhà 2 mặt ngõ đường Chợ Con, DTMB 65m2 ( 5,5 x 11,8 ) Hải Phòng 65 65 1.750.000.000 13/11/2019
Bán nhà mặt đường, đường vòng Cầu Niệm DTMB 55m2 Hải Phòng 55 220 4.800.000.000 13/11/2019
Bán lô đất trong ngõ đường Trung Lực DTMB 100m2 Hải Phòng 100 100 2.600.000.000 13/11/2019
 
Liên kết website